แจ้งทุกโรงเรียนติดต่อขอรับเงินรางวัลในกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงานคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ก.ย. 2563 นี้เท่านั้น [17/09/2563,09:32:52]
แจ้งถึงครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(รอบคัดเลือก) ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดส่งกำหนดการและรายละเอียดในการเข้าร่วมนำเสนอโครงงานผ่านโปรแกรม ZOOM ใน E-mail ส่วนตัวของครูที่ปรึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ [10/09/2563,10:29:36]
ประกาศ! ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น (รอบคัดเลือก) จะประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบในวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 2563 เวลา 14.30 น. [08/09/2563,17:18:00]
ช่วงเดือนกันยายน 2563 โรงเรียนที่แข่งขันโครงงานทั้ง 3 โครงงาน ++เรามีนัดนำเสนอโครงงานกันนะครับ++ [24/08/2563,11:07:01]
โรงเรียนที่ส่งแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้นให้ส่งเอกสารบทความเอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบไพล์ (pdf) โปสเตอร์แสดงโครงงานในรูปแบบไพล์ (pdf) อัฟโหลดวีดีโอผ่าน YOUTUBE แล้ว Copy ลิงค์ลงในช่องที่ระบบกำหนด โดยให้กรอกข้อมูลของโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกระดับผ่านระบบรับสมัครกิจกรรมให้ถูกต้องได้เลยครับ [17/08/2563,09:12:12]
เปลี่ยนสถานที่การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ “สวยบินได้” [14/08/2563,14:04:01]
ใบสำคัญรับเงินในประกอบกับขอรับเงินรางวัล ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2563 วันที่ 18-21 สิงหาคม 2563 [11/08/2563,14:56:53]
ประกาศ!ปิดรับสมัครโครงงานทุกประเภทภายในวันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น. [14/08/2563,11:38:28]
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน! [07/08/2563,15:15:31]
โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2563 [24/07/2563,14:37:56]

 

New Document
ลงทะเบียน
เข้าร่วมการแข่งขัน

แผนผังบริเวณจัดงาน
     วิทยาศาสตร์นิทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง