แจ้งทุกโรงเรียนติดต่อขอรับเงินรางวัลในกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงานคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ก.ย. 2563 นี้เท่านั้น [17/09/2563,09:32:52]
แจ้งถึงครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(รอบคัดเลือก) ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดส่งกำหนดการและรายละเอียดในการเข้าร่วมนำเสนอโครงงานผ่านโปรแกรม ZOOM ใน E-mail ส่วนตัวของครูที่ปรึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ [10/09/2563,10:29:36]
ประกาศ! ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น (รอบคัดเลือก) จะประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบในวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 2563 เวลา 14.30 น. [08/09/2563,17:18:00]
ช่วงเดือนกันยายน 2563 โรงเรียนที่แข่งขันโครงงานทั้ง 3 โครงงาน ++เรามีนัดนำเสนอโครงงานกันนะครับ++ [24/08/2563,11:07:01]
โรงเรียนที่ส่งแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้นให้ส่งเอกสารบทความเอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบไพล์ (pdf) โปสเตอร์แสดงโครงงานในรูปแบบไพล์ (pdf) อัฟโหลดวีดีโอผ่าน YOUTUBE แล้ว Copy ลิงค์ลงในช่องที่ระบบกำหนด โดยให้กรอกข้อมูลของโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกระดับผ่านระบบรับสมัครกิจกรรมให้ถูกต้องได้เลยครับ [17/08/2563,09:12:12]
เปลี่ยนสถานที่การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ “สวยบินได้” [14/08/2563,14:04:01]
ใบสำคัญรับเงินในประกอบกับขอรับเงินรางวัล ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2563 วันที่ 18-21 สิงหาคม 2563 [11/08/2563,14:56:53]
ประกาศ!ปิดรับสมัครโครงงานทุกประเภทภายในวันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น. [14/08/2563,11:38:28]
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน! [07/08/2563,15:15:31]
โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2563 [24/07/2563,14:37:56]

รายการแข่งขัน !!! คลิ๊กชื่อรายการแสดงรายละเอียด !!! จำนวนลงทะเบียน ผลการแข่งขัน
ร.ร. ทีม ผู้แข่ง
1.วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 - 12.00 น.
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 23 ห้อง 23401, 23416 และ 23418
27 27 27 รอบตัดสิน   
2.วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 - 12.00 น.
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 23 ห้อง 23403 และ 23405
22 22 22 รอบตัดสิน   
3.การจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 - 11.00 น.
สถานที่แข่งขัน :อาคารที่ 5 ชั้น 1 โถงทางเดิน
9 9 27 รอบตัดสิน   
4.การจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 - 11.00 น.
สถานที่แข่งขัน :อาคารเรียน 5 ชั้น 1 โถงทางเดิน
11 11 33 รอบตัดสิน   
5.โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียดการเตรียมบทความ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์(Template)
4 4 12 รอบแรก    รอบตัดสิน   
6.โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียดการเตรียมบทความ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์(Template)
15 15 45 รอบแรก    รอบตัดสิน   
7.โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียดการเตรียมบทความ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์(Template)
19 19 57 รอบแรก    รอบตัดสิน   
8.STEM Challenge Competition 2020 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :09.00 - 10.00 น.
เวลาแข่งขัน :10.00 - 12.30 น.
สถานที่แข่งขัน :โถงชั้น 1 อาคารเรียน 45 (ตึกหลังคณะวิทยาศาสตร์)
15 15 15 รอบแรก    รอบตัดสิน   
9.การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 และ 13.00-13.30
เวลาแข่งขัน :รอบที่ 1 09.00 - 10.30 น. และรอบที่ 2 13.30-15.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รอบที่ 1 อาคาร 45 ห้อง 4542 และ 4543 รอบที่ 2 อาคารศูนย์วิทย์ฯ (อาคาร 23) ห้อง 23301 และ 23303
24 24 48 รอบแรก    รอบตัดสิน   
10.การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :21 ส.ค. 2563
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 และ 13.00-13.30
เวลาแข่งขัน :รอบที่ 1 09.00-15.00 น. และ รอบที่ 2 13.30-15.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รอบที่ 1 อาคาร 45 ห้อง 4542 และ 4543 และ รอบที่ 2 อาคารศูนย์วิทย์ฯ (อาคาร 23) ห้อง 23301 และ 23303
19 19 38 รอบแรก    รอบตัดสิน   
11.เครื่องบินพลังยาง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ “สวยบินได้” ระดับไม่กำหนดระดับชั้น
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :08.00 - 08.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30 - 12.30 น.
สถานที่แข่งขัน :โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
14 14 28 รอบแรก    รอบตัดสิน   
12.การประกวดโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16 กันยายน 2563
เวลาลงทะเบียน :08.00-08.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30 - 16.30 น.
สถานที่แข่งขัน :โรงเรียนที่ผ่านรอบแรกตารางการแข่งขันได้ส่งไปยัง Email ผู้ประสานงานแล้ว
3 3 9 รอบแรก    รอบตัดสิน   
13.การประกวดโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16 กันยายน 2563
เวลาลงทะเบียน :08.00-08.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30 - 16.30 น.
สถานที่แข่งขัน :โรงเรียนที่ผ่านรอบแรกตารางการแข่งขันได้ส่งไปยัง Email ผู้ประสานงานแล้ว
6 6 18 รอบแรก    รอบตัดสิน   
14.โครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :9 กันยายน 2563
เวลาลงทะเบียน :08.00-08.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30-16.30 น.
สถานที่แข่งขัน :แบบออนไลน์
2 2 6 รอบแรก    รอบตัดสิน   
15.โครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :9 กันยายน 2563
เวลาลงทะเบียน :08.00-08.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30-16.30 น.
สถานที่แข่งขัน :แบบออนไลน์
7 7 21 รอบแรก    รอบตัดสิน   
16.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 และ 13.30-14.00
เวลาแข่งขัน :รอบที่ 1 09.00 - 11.00 น. และรอบที่ 2 14.00 – 16.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รอบที่ 1 รอบคัดเลือก เวลา 9.00 – 11.00 น. อาคารที่ 5 ชั้น 4, รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ เวลา 14.00 – 16.00 น. ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 23101 คณะวิทยาศาสตร์
25 25 25 รอบแรก    รอบตัดสิน   
17.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 และ 13.30-14.00
เวลาแข่งขัน :รอบที่ 1 09.00 - 11.00 น. และรอบที่ 2 14.00 – 16.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รอบที่ 1 อาคารที่ 5 ชั้น 4 และรอบที่ 2 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 23101 คณะวิทยาศาสตร์
16 16 16 รอบแรก    รอบตัดสิน   
18.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม 2563
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 และ 13.30-14.00
เวลาแข่งขัน :รอบที่ 1 09.00 - 11.00 น. และรอบที่ 2 14.00 – 16.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รอบที่ 1 อาคารที่ 5 ชั้น 4 และรอบที่ 2 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 23101 คณะวิทยาศาสตร์
24 24 24 รอบแรก    รอบตัดสิน   
รวม 57 262 471  
โรงเรียน/สถาบัน ผู้ประสานงาน
1.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่  - ครูศิริลักษณ์ ตันหล้า
2.มงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) จ.เชียงใหม่  - นางสาวสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ
3.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  - นางสาวอังคณา สิงห์น้อย
4.ดอยเต่าวิทยาคม จ.เชียงใหม่  - นางสาวประภาศรี ปาลี
 - นางสาวสุชาดา หาญป่า
5.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จ.ลำพูน  - นางอารีวรรณ หวังดี
 - นายอมรเทพ ถาน้อย
 - นางสาวพัชาราภรณ์ ทองสมนึก
6.จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จ.ลำพูน  - นางสาวสุภาวดี ศรีบุรี
 - นางปัณณิกา แก้วกาศ
7.ทาขุมเงินวิทยาคาร จ.ลำพูน  - นายภิญโญ สุวรรณ์
 - นางณัฐกานต์ นันตากาศ
 - นางสาวพลับพลึง ปละอุด
8.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  - นายจรัส คำอ้าย
 - นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
 - นางสาววรัญญา เป็งปิง
9.เวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน  - นางสาวพิมพ์พรรณ ยศเมา
 - นางสาวจิรัฐติกาล ขวัญธนนภา
 - นางสาวจิตรา สมพิงค์
10.นาทรายวิทยาคม จ.ลำพูน  - นายดลนชัย ยาวิชัย
New Document
ลงทะเบียน
เข้าร่วมการแข่งขัน

แผนผังบริเวณจัดงาน
     วิทยาศาสตร์นิทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง