แจ้งทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการเปลี่ยนเป็นออนไลน์ (Online) ทั้งหมดครับ [15/07/2564,13:59:57]
ใบสำคัญรับเงิน สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับเงินรางวัลเท่านั้น [06/07/2564,16:36:59]
หนังสือเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 [06/07/2564,16:36:07]
แบบฟอร์มบทความความโครงงานวิทยาศาสตร์/โปสเตอร์โครงงานวิทยาศาสตร์ [06/07/2564,16:10:49]
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน หรือ ชื่อ-สกุลที่กรอกข้อมูลผิด ทุกรายการทุกระดับชั้น! [06/07/2564,14:48:41]
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 [06/07/2564,14:41:43]

รายการแข่งขัน !!! คลิ๊กชื่อรายการแสดงรายละเอียด !!! จำนวนลงทะเบียน ผลการแข่งขัน
ร.ร. ทีม ผู้แข่ง
1.วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 - 12.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลด์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams หรือโปรแกรม zoom
3 3 3
2.วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 - 12.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลด์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams หรือโปรแกรม zoom
5 5 5
3.การจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :08.00 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 - 12.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลน์ (ผ่าน line ID : 0869348894)
4.การจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :08.00 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 - 12.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลน์ (ผ่าน line ID : 0869348894)
1 1 3
5.การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียดการเตรียมบทความ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์(Template)
5 5 15
6.การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียดการเตรียมบทความ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์(Template)
2 2 6
7.การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียดการเตรียมบทความ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์(Template)
2 2 6
8.การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลด์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
9.การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลด์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
3 3 6
10.การประกวดโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :08.00-08.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30 - 17.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Google Meet)
3 3 9
11.การประกวดโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :08.00-08.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30 - 17.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Google Meet)
1 1 3
12.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :รอบคัดเลือก 08.30 - 09.00 และร
เวลาแข่งขัน :รอบที่ 1 09.00 - 11.00 น. และรอบที่ 2 14.00 – 16.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลด์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
2 2 2
13.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :รอบคัดเลือก 08.30 - 09.00 และ
เวลาแข่งขัน :รอบคัดเลือก 09.00 - 11.00 น. และรอบชิงชนะเลิศ 14.00 – 16.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลด์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
5 5 5
14.การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน : 8.00-8.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30 - 17.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Google classroom )
1 1 3
15.การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน : 8.00-8.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30 - 17.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Google classroom)
1 1 3
16.การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน : 8.00-8.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30 - 17.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลน์ (Google classroom)
1 1 3
17.เครื่องบินพลังยาง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน : 8.00-8.30
เวลาแข่งขัน :08.30 - 12.00 น.
สถานที่แข่งขัน :แบบ Online โดยใช้โปรแกรม Microsoftteams
18.เครื่องบินพลังยาง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน : 12.00-12.30 น.
เวลาแข่งขัน :13.00 - 17.00 น.
สถานที่แข่งขัน :แบบ Online โดยใช้โปรแกรม Microsoftteams
1 1 2
รวม 18 36 74  
โรงเรียน/สถาบัน ผู้ประสานงาน
1.วัดเอี่ยมประดิษฐ์ จ.นครนายก  - นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีชานิล
 - นายอภิวัฒน์ สุขงาม
 - นางสาวพรรณี ราษฎร์เจริญ
2.เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร  - นางสาวศรีอุดร ล้านสาวงษ์
3.เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่  - นางสาวปิยรัตน์ศิริ พันธุ์จันทร์
 - นางสาววนิชญา โพธิลังกา
4.วารีเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  - นางสาวแสงมณี มิ่งศรีสุข
 - นางสาวรัตนาภรณ์ แหวนเพชร
5.รังษีวิทยา จ.เชียงใหม่  - นางณัฏฐ์ธิรา อินทะพันธุ์
 - นางเกศณ๊ย์ จันทร์ตะมะ
6.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  - นางสาวอังคณา สิงห์น้อย
 - นางสาวสกุลรัตน์ สิงห์น้อย
7.โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จ.ลำพูน  - นางสาวกมลชนก สะคำปัน
 - นางสาวจิรภาพร บุญธรรม
8.วชิรป่าซาง จ.ลำพูน  - นางกานดา เขื่อนเพ็ชร
9.มัธยมวิทยา จ.ลำปาง  - นางเหมือนฤทัย ก่อแก้ว
 - นางสาว พิมประภา ธิหมื่น
 - นางสาวดวงพร ตุ้ยเครือ
10.เกาะคาวิทยาคม จ.ลำปาง  - นางวราภรณ์ สุภายะ
 - นางสาวบุศริน เหมทานนท์
New Document
ลงทะเบียน
เข้าร่วมการแข่งขัน

แผนผังบริเวณจัดงาน
     วิทยาศาสตร์นิทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง